która rośnie jak na drożdżach

do 6%

Zbuduje Twój zysk nawet do 6% w skali roku*!

  • Niska kwota minimalna – tylko 500 zł
  • Możliwość zerwania lokaty przed upływem 12 miesięcy, bez utraty odsetek za pełne miesiące lokowania środków
  • Łatwy dostęp do produktu – możesz złożyć depozyt w dowolnym oddziale banku Nordea,
    w systemie bankowości elektronicznej Nordea Bank lub za pośrednictwem infolinii
  • Czas trwania – 12 miesięcy
Kontroluj swoje pieniądze.
Wypłacaj je kiedy chcesz i to bez utraty odsetek**!
Oprocentowanie w skali roku w: Średnie oprocentowanie w skali roku od początku trwania lokaty w przypadku jej zerwania w danym miesiącu:
1 miesiącu 1,50% 1,50%
2 miesiącu 1,70% 1,60%
3 miesiącu 2,00% 1,73%
4 miesiącu 2,15% 1,84%
5 miesiącu 2,40% 1,95%
6 miesiącu 2,50% 2,04%
7 miesiącu 2,60% 2,12%
8 miesiącu 2,70% 2,19%
9 miesiącu 2,90% 2,27%
10 miesiącu 3,20% 2,37%
11 miesiącu 4,00% 2,51%
12 miesiącu 6,00% 2,80%
*

Lokata dynamiczna cechuje się oprocentowaniem zmiennym (tzn. że może ono ulec zmianie w trakcie okresu deponowania), wzrastającym od 1,5% w skali roku w pierwszym miesiącu do 6,00% w skali roku w dwunastym miesiącu lokowania środków. Odsetki naliczane są za poszczególne miesiące trwania depozytu według różnych, rosnących z miesiąca na miesiąc, stóp procentowych. Średnia roczna stopa oprocentowania depozytu na dzień 23.08.2013 wynosi 2,80% w skali roku.

**

Wypłata lokaty przed terminem powoduje naliczenie odsetek za pełne miesiące trwania lokaty, a za bieżący (niepełny) miesiąc wg stopy oprocentowania równej 1/10 stawki dla pierwszego miesiąca, obowiązującej w dniu zerwania lokaty. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł.

Zostaw dane – oddzwonimy
  • Zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000021828, dla której dokumentację prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, o kapitale zakładowym i wpłaconym w wys.: 277 493 500,00 złotych, NIP: 586-000-78-20, REGON: 190024711, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest administratorem danych osobowych i zbiera te dane celu wykonywania swoich zadań statutowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych przez Nordea Bank Polska S.A.

  • Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Nordea Bank Polska S.A. informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).